מבחנים בביקורת חשבונות

מבחני מועצה בביקורת, מבחנים ביסודות הביקורת, מבחנים בביקורת חשבונות מתקדמת א', ביקורת חשבונות מתקדמת ב', ביקורת חשבונות מתקדמת ג' (ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות) – מאגר מבחנים בביקורת מסודרים לפי מוסד אקדמי, לרבות בחינות מועצה.

יש לכם מבחנים נוספים לתרום למאגר? אנא שתפו את הסטודנטים, שלחו ל-info@staj.co.il.

 

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחנים בביקורת לפי מוסד אקדמי

מבחנים בביקורת של אוניברסיטת בן גוריון

staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן אמצע, סמסטר א', 10.12.06
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד א, 28-1-07
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בוחן אמצע ופתרון, סמסטר ב, 15-4-07
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ב, 27-4-07
סטאז' doc icon ביקורת מתקדמת, מבחן ופתרון, סמסטר ב, מועד א, 26-6-07
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ב, 7-9-07
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן אמצע, סמסטר א', 16.12.07
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד א, 27-6-08
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד א, 27-6-08 פתרון
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן אמצע, סמסטר א', 09.01.09
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם, סמסטר א', 22.03.09
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן אמצע, סמסטר ב', 19.06.09
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם, סמסטר ב', 10.08.09
staj pdf icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן אמצע, סמסטר א', 20.12.09
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם, סמסטר א', 04.02.10
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם, סמסטר א', 08.04.10
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן אמצע, סמסטר ב', 16.05.10
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם, סמסטר א, מועד ב, 31.5.10
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם, סמסטר ב', 07.07.10
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם, סמסטר א', מועד א', 20.1.2011
סטאז' doc icon פתרון ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם, סמסטר א', מועד א', 20.1.2011
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם, סמסטר א', מועד ב', 4.3.2011
סטאז' doc icon פתרון ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם, סמסטר א', מועד ב', 4.3.2011
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, ביניים 3, 14.4.2011 – מבחן ופתרון
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, ביניים 3, מועד מיוחד, 5.5.2011 – מבחן ופתרון
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, ביניים 4, 29.6.2011 – מבחן ופתרון (מסכם שנה ד')
staj pdf icon בן גוריון, בוחן אמצע סמסטר א, ביניים 1, 25.12.2011
staj docx icon בן גוריון, בוחן אמצע סמסטר א, ביניים 1, 25.12.2011 פתרון
staj docx icon בוחן – ביניים 2 – בן גוריון – 9.2.2012
staj docx icon פתרון – ביניים 2 – בן גוריון – 9.2.2012
staj docx icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, ביניים 3, אמצע סמסטר ב, מועד א, 4.4.2012
staj docx icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, ביניים 4, סמסטר ב, מועד א, 15.7.2012
staj docx icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, ביניים 4, סמסטר ב, מועד ב, 2.9.2012

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחנים בביקורת של אוניברסיטת בר אילן

staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד א, 23-10-08
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ב, 20-11-08 מבחן
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ב, 20-11-08 פתרון
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד א, 8-3-09
סטאז' doc icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות מתקדמת, מחזור 5, מועד ב, 14-5-09
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד א, 30-9-09
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד א, פיתרון, 30-9-09
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ב, 25-10-09
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ב, פיתרון, 25-10-09
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר קיץ, מועד א, 29-10-09
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר קיץ, מועד ב, 3-12-09
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מחזור 8, 24-02-10
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ב, 19-4-10
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, רוח ניר זיכלינסקי, סמסטר א – מבחן לדוגמה 1, 2011
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, רוח ניר זיכלינסקי, סמסטר א – מבחן לדוגמה 2, 2011
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, רוח ניר זיכלינסקי, סמסטר א – מבחן לדוגמה 3, 2011
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, רוח ניר זיכלינסקי, סמסטר א – מבחן לדוגמה 4, 2011
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, רוח ניר זיכלינסקי, סמסטר א – מבחן לדוגמה 5, 2011
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, רוח ניר זיכלינסקי, סמסטר ב – מבחן לדוגמה 6, 2011
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, רוח ניר זיכלינסקי, סמסטר א – מבחן לדוגמה 7, 2011
סטאז' doc icon מבחן בביקורת חשבונות, סמסטר ב, מועד א, שנת השלמה בר אילן מחזור 10, 27.9.2011
סטאז' doc icon בר אילן, בחינה בביקורת, שנת השלמה, סמסטר א, מועד א, 8.11.2011
סטאז' doc icon מבחן בעיות נבחרות בביקורת חשבונות סמסטר א 28.10.12
staj pdf icon פתרון למבחן בבעיות נבחרות בביקורת חשבונות סמסטר א 28.10.12

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחנים בביקורת של אוניברסיטת חיפה

staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בחינה מס. 1, סמסטר א, 2-2-2010
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בחינה מס. 1, סמסטר א, 2-2-2010 פתרון
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בחינה מס. 3, סמסטר ב, 5-7-2010
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בחינה מס. 3, סמסטר ב, 5-7-2010 פתרון

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחנים בביקורת של האוניברסיטה העברית

סטאז' doc icon האוניברסיטה העברית, מבחן מסכם, מועד א, 28-9-05
staj pdf icon האוניברסיטה העברית, מבחן מסכם, מועד א, 28-09-05 פתרון
סטאז' doc icon האוניברסיטה העברית, מבחן מסכם, מועד א, 26-10-05
staj pdf icon האוניברסיטה העברית, מבחן מסכם, מועד א, 26-10-05 פתרון
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ג, 20-7-07
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ג, 20-7-07 פתרון
סטאז' doc icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד א, 10-10-07
staj pdf icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות א, סמסטר א, מועד א, 5-3-08
סטאז' doc icon האוניברסיטה העברית, סמסטר א, מועד ב, 6-4-08
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בחינה סופית ופתרון, מועד א, 1-5-08
סטאז' doc icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ב, 6-6-08
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ג, 4-7-08
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ג, 4-7-08 פתרון
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד א, 6-10-08
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד א, 6-10-08 פתרון
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ב, 2-11-08
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ב, 2-11-08 פתרון
staj pdf icon האוניברסיטה העברית, סמסטר א, מועד א, 19-2-2009
staj pdf icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות א, סמסטר א, מועד א, 19-2-09
staj pdf icon האוניברסיטה העברית, סמסטר א 05-06-09
staj pdf icon האוניברסיטה העברית, סמסטר א, מועד ג, 10-7-09
staj pdf icon האוניברסיטה העברית, סמסטר א, מועד ג, 10-7-09 פתרון
staj pdf icon האוניברסיטה העברית, סמסטר א, מועד א, 13-04-10
staj docx icon מבחן ופתרון בביקורת מערכות מידע ממוחשבות, סמסטר ב, מועד א, 5.7.2010
staj docx icon מבחן ופתרון בביקורת מערכות מידע ממוחשבות, סמסטר ב, מועד ב, 8.8.2010
סטאז' doc icon האוניברסיטה העברית, מבחן בביקורת מערכות מידע, מועד א, סמסטר ב, 27-6-2011
סטאז' doc icon האוניברסיטה העברית, מבחן בביקורת מערכות מידע, מועד א, סמסטר ב, פתרון, 27-6-2011
סטאז' doc icon האוניברסיטה העברית, מבחן בביקורת מערכות מידע, מועד ב, סמסטר ב, 1-8-2011
סטאז' doc icon האוניברסיטה העברית, מבחן בביקורת מערכות מידע, מועד ב, סמסטר ב, פתרון, 1-8-2011
סטאז' doc icon מבחן ופתרון בביקורת מערכות מידע ממוחשבות, סמסטר ב, מועד א, 12.7.2012

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחנים בביקורת של האוניברסיטה הפתוחה

staj docx icon האוניברסיטה הפתוחה, מבחן ופתרון בביקורת מתקדמת, מועד א, 14.5.2012

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחנים בביקורת של אוניברסיטת תל אביב

staj pdf icon אוניברסיטת תל אביב, בחינת ביניים בביקורת מתקדמת, 14-3-2008
staj pdf icon אוניברסיטת תל אביב, פתרון בחינת ביניים בביקורת מתקדמת, 14-3-2008
סטאז' doc icon אוניברסיטת תל אביב, בחינת ביניים לדוגמה, סמסטר ב', 2009
סטאז' doc icon אוניברסיטת תל אביב, פתרון בחינת ביניים לדוגמה, סמסטר ב', 2009
סטאז' doc icon שאלות חזרה לבחינת ביניים
staj pdf icon שאלות חזרה למבחן ביניים (ממועד אביב 2009)
staj pdf icon אוניברסיטת תל אביב, ביקורת מערכות מידע ממוחשבות, סמסטר ב, מועד ב, 2009
staj pdf icon אוניברסיטת תל אביב, ביקורת מערכות מידע ממוחשבות, סמסטר ב, מועד ב, 31.5.2010
staj pdf icon אוניברסיטת תל אביב, ביקורת מערכות מידע ממוחשבות, סמסטר ב, מועד ג, 25.6.2010

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחנים בביקורת של המכללה למנהל

staj tiff icon המכללה למנהל, סמסטר א, מבחן 1, מועד א, 10.01.07
staj tiff icon המכללה למנהל, ביניים 3, 22.02.07
staj tiff icon המכללה למנהל, סמסטר ב, מבחן 2, מועד א, 12.04.07
staj tiff icon המכללה למנהל, ביניים 4, 20.05.07
staj tiff icon המכללה למנהל, ביניים 1, 20.09.07
staj tiff icon המכללה למנהל, סמסטר ב, מבחן 4, מועד א, 07.10.07
staj tiff icon המכללה למנהל, סמסטר ב, מבחן 4, מועד ב, 01.11.07
staj tiff icon המכללה למנהל, ביניים 2, 22.11.07
staj tiff icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בחינת ביניים, סמסטר קיץ, מועד ב, 18.12.2008
staj pdf icon המכללה למנהל, בחינת ביניים 1, 18-12-08
staj tiff icon המכללה למנהל, סמסטא א, ביניים 1, מועד א, 19.02.08
staj tiff icon המכללה למנהל, ביניים 3, 27.03.08
staj pdf icon המכללה למנהל, סמסטר א, מבחן 2, 26-04-09
staj tiff icon ביקורת מתקדמת, בחינת ביניים 2, סמסטר א, מועד ב, 21.5.2009
staj tiff icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בחינת ביניים סמסטר קיץ, מועד א, 22.11.2009
staj tiff icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בחינת ביניים, מועד ב, 17.12.2009
staj tiff icon ביקורת מתקדמת, סמסטר א, ביניים א, 16.2.2010
staj tiff icon ביקורת מתקדמת, סמסטר א, מועד א, מבחן 2, 3.5.2010
staj tiff icon ביקורת מתקדמת, סמסטר א, מועד ב, מבחן 2, 23.5.2010
staj tiff icon ביקורת מתקדמת, סמסטר א, מועד מיוחד, מבחן 2, 14.6.2010
staj pdf icon ביקורת מתקדמת, מבחן סופי, מועד א, 27.10.2010
staj pdf icon ביקורת מתקדמת, פתרון מבחן סופי, מועד א, 27.10.2010
staj pdf icon ביקורת מתקדמת, מבחן סופי, מועד ב, 11.11.2010
staj pdf icon ביקורת מתקדמת, פתרון מבחן סופי, מועד ב, 11.11.2010
staj tiff icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד א, 25.11.2010
staj pdf icon מבחן בביקורת מתקדמת, סמסטר א, מועד א, 13.2.2011
staj tiff icon מבחן בביקורת מתקדמת ביניים א, סמסטר א, מועד א, 11.5.2011
staj tiff icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות – סופית א, סמסטר ב, מועד א, 17.5.2011
staj pdf icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות, סמסטר ב, מועד ב, 9.6.2011
staj pdf icon מבחן בביקורת מתקדמת ביניים א, סמסטר א, מועד ב, 12.6.2011
staj tiff icon מבחן בביקורת מתקדמת ביניים ב (בחינה 3), סמסטר ב, מועד א, 31.7.2011
staj tiff icon מבחן בביקורת חשבונות מתקדמת ביניים 1 , סמסטר א, מועד אמצע, 9.9.2011
staj pdf icon מבחן ופתרון בביקורת מתקדמת, סופית ב, סמסטר ב, מועד ב, 23.10.2011
staj pdf icon מבחן בביקורת מתקדמת ביניים ב, סמסטר ב, מועד ב, 16.11.2011
staj tiff icon מבחן בביקורת מתקדמת ובעיות ביקורת מיוחדות, ביניים 2, סמסטר א', מועד א, 30.11.2011
staj tiff icon מבחן בביקורת חשבונות מתקדמת ביניים 2, סמסטר א, מועד ב, 19.12.2011
staj tiff icon מבחן בביקורת מתקדמת ביניים א, סמסטר א, מועד א, 15.1.2012
staj tiff icon מבחן בביקורת מתקדמת ביניים 3 (ענפים ומממ), סמסטר ב, מועד אמצע, 29.2.2012
staj pdf icon מבחן בביקורת מתקדמת, ביניים א, סמסטר א, מועד א, 15.4.2012
staj pdf icon מבחן ופתרון בביקורת מתקדמת, ביניים ב, סמסטר ב, מועד ב, 26.8.2012

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחנים בביקורת של המרכז האקדמי רופין

סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ב, 12-6-07 מבחן
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ב, 12-6-07 פתרון
סטאז' doc icon מבחן שנת השלמה מסכם – רופין -מועד א 10.10.2007
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם השלמה, 1-5-08 מבחן
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן מסכם השלמה, 1-5-08 פתרון
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד א, 21-4-09 מבחן ופתרון
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ג, 10-07-09 מבחן
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, פתרון מועד ג, 10-07-09 פתרון
סטאז' doc icon מבחן ביניים (מבחן בית) 14-1-10
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן אמצע סמסטר א כולל פתרון, 26-12-2010
סטאז' doc icon ביקורת מתקדמת ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר ב, מועד א, 4-10-2010
סטאז' doc icon ביקורת מתקדמת ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר ב, מועד ב, 1-11-2010
סטאז' doc icon ביקורת מתקדמת ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר ב, מועד ג, 16-11-2010
סטאז' doc icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר א, מועד א, 26.12.2010
סטאז' doc icon מבחן ופתרון, ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר א, מועד א, 3.5.2011
סטאז' doc icon מבחן ופתרון, ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר א, מועד ב, 6.6.2011
סטאז' doc icon מבחן ופתרון, ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, שנה ד, מועד מיוחד, 6.6.2011
סטאז' doc icon המרכז האקדמי רופין, ביקורת מתקדמת, סמסטר א, מועד ג, 10-07-11
סטאז' doc icon המרכז האקדמי רופין, ביקורת מתקדמת, סמסטר א, מועד ג, פתרון 10-07-11
סטאז' doc icon המרכז האקדמי רופין, מבחן ופיתרון בביקורת מתקדמת ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר ב, מועד א, 27.9.2011
סטאז' doc icon המרכז האקדמי רופין, מבחן ופיתרון בביקורת מתקדמת ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר ב, מועד ב, 25.10.2011
סטאז' doc icon המרכז האקדמי רופין, מבחן ופיתרון בביקורת מתקדמת ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר ב, מועד ג, 15.11.2011
סטאז' doc icon המרכז האקדמי רופין, מבחן ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, אמצע סמסטר א, 25.12.2011
staj pdf icon המרכז האקדמי רופין, מבחן בביקורת חשבונות, סמסטר ב, מועד א, 8.8.2012
staj pdf icon המרכז האקדמי רופין, פתרון מבחן בביקורת חשבונות, סמסטר ב, מועד א, 8.8.2012
סטאז' doc icon בחינה ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות סמסטר א'- מועד א' 22.04.2012
סטאז' doc icon בחינה ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות סמסטר א'- מועד ב' 17.05.2012
סטאז' doc icon בחינה ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות סמסטר א'- מועד ג' 21.06.2012
סטאז' doc icon בחינה ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות סמסטר ב'- מועד א' 24.09.2012
סטאז' doc icon בחינה ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות סמסטר ב'- מועד ב' 28.10.2012
סטאז' doc icon בחינה ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות סמסטר ב'- מועד ג' 15.11.2012
בחנים
סטאז' doc icon בוחן 1 קבוצה 1 רופין 12-11-2010
סטאז' doc icon בוחן 1 קבוצה 2 רופין 12-11-2010
סטאז' doc icon בוחן  2 – רופין – קבוצה א – אירועים לאחר תאריך המאזן
סטאז' doc icon בוחן  2 – רופין – קבוצה ב – אירועים לאחר תאריך המאזן
סטאז' doc icon בוחן 2 ופתרון ב-מממ, סמסטר א
staj docx icon בוחן 2 ופתרון, קבוצה א, סמסטר ב
staj docx icon בוחן 2 ופתרון, קבוצה ב, סמסטר ב
staj docx icon בוחן 3 ופתרון, סמסטר ב
staj docx icon בוחן 4 ופתרון, קבוצה א, תיעוד
staj docx icon בוחן 4 ופתרון, קבוצה ב, תיעוד
staj pdf icon בוחן בסקירה, סמסטר א
staj docx icon בוחן בענפים ופתרון – גירסה 1
staj docx icon בוחן בענפים ופתרון – גירסה 2
staj docx icon בוחן 1 – סמסטר ב – קבוצה 1
staj docx icon בוחן 1 – סמסטר ב – קבוצה 2
staj docx icon בוחן 2 – סמסטר ב – קבוצה 1
staj docx icon בוחן 2 – סמסטר ב – קבוצה 2
staj docx icon בוחן 3 – ענפים – קבוצה 1
staj docx icon בוחן 3 – ענפים – קבוצה 2

 

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחנים בביקורת של המרכז הבינתחומי הרצליה

staj pdf icon המרכז הבינתחומי, יסודות ביקורת חשבונות, סמסטר ב, מועד א, 23.6.2011
staj pdf icon המרכז הבינתחומי, ביקורת חשבונות, תשעב, סמסטר ב, מועד א

 

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחנים בביקורת של הקריה האקדמית אונו

staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ב, 12-06-07
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ג, 9-7-07
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ג, 9-7-07 פתרון
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד א, 2-1-08
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד א, 2-1-08 פתרון
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בחינה סופית, מועד ב 12-2-08
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בחינה סופית, מועד ב 12-2-08 פתרון
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ג, 11-3-08
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ג, 11-3-08 פתרון
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ג, 4-7-08
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ג, 4-7-08 פתרון
סטאז' doc icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ב, 2-11-08
staj pdf icon ביקורת חשבונות מתקדמת ופתרון, סמסטר א, מועד א, 21-4-09
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ב, 2-6-09
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד ב, 2-6-09 פתרון
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, מבחן ופיתרון, סמסטר א, מועד ג, 10-7-09
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד א, 30-9-09
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד א, 30-9-09 פתרון
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ב, 25-10-09
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ב, 25-10-09 פתרון
staj docx icon ביקורת חשבונות מתקדמת, בחינת ביניים ופתרון, 10-12-09
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, מבחן ופתרון, סמסטר א, 15-4-2010
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, מבחן ופתרון, 20-5-2010
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, מבחן ופתרון, 24-6-2010
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, מבחן ופתרון מועד א, 4-10-2010
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, מבחן ופתרון, מועד ב, 1-11-2010
סטאז' doc icon ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, מבחן ופתרון, 16.11.2010
סטאז' doc icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר א, מועד א, 3.5.2011
סטאז' doc icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר א, מועד ג, 10.7.2011
סטאז' doc icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד א, 27.09.2011
סטאז' doc icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ב, 25.10.2011
סטאז' doc icon מבחן ופיתרון בביקורת חשבונות מתקדמת, סמסטר ב, מועד ב, רוח ניר זיכלינסקי, 25.10.2011
staj docx icon מבחן בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, שנת השלמה – אמצע סמסטר, 29.12.2011
staj docx icon מבחן ופיתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, שנת השלמה – אמצע סמסטר, 15.1.2012
staj docx icon מבחן ופיתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, שנת השלמה – אמצע סמסטר, 21.2.2012
staj docx icon מבחן ופיתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, שנת השלמה – אמצע סמסטר, 13.3.2012
staj docx icon מבחן ופיתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, שנת השלמה – אמצע סמסטר, 14.3.2012
staj docx icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר א, מועד א, 19.4.2012
staj docx icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר א, מועד ב, 17.5.2012
staj docx icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר א, מועד ג, 21.6.2012
staj docx icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות מתקדמת, שנת השלמה מסכם סמסטר ב סופי, מועד א, 24.9.2012
יסודות הביקורת
staj pdf icon מבחן ופתרון ביסודות הביקורת ב, סמסטר ב, מועד א, 2-7-07
staj pdf icon מבחן ביסודות הביקורת ב, סמסטר ב, מועד ב, 14-8-07
staj pdf icon מבחן ביסודות הביקורת ב, סמסטר ב, מועד ג, 25-9-07
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשע – מועד א – שאלון
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשע – מועד א – פתרון
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשע – מועד ב – שאלון
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשע – מועד ב – פתרון
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשע – מועד ג – שאלון
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשע – מועד ג – פתרון
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשעא – מועד א – שאלון
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשעא – מועד א – פתרון
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשעא – מועד ב – שאלון
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשעא – מועד ב – פתרון
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשעא – מועד ג – שאלון
staj docx icon הקריה האקדמית – ביקורת חשבונות א, יואב פיאטקובסקי – סמסטר א – תשעא – מועד ג – פתרון
staj pdf icon יסודות הביקורת א (מתמחים), אייל אסייג – תשעא מועד א
staj pdf icon יסודות הביקורת א (מתמחים), אייל אסייג – תשעא מועד ב
staj pdf icon יסודות הביקורת א (מתמחים), אייל אסייג – תשעא מועד ג
סטאז' doc icon יסודות הביקורת א (מתמחים), אייל אסייג – תשעב מועד א
סטאז' doc icon יסודות הביקורת א (מתמחים), אייל אסייג – תשעב מועד ב
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשע – מועד א – שאלון
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשע – מועד א – פתרון
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשע – מועד ב – שאלון
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשע – מועד ב – פתרון
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשע – מועד ג – שאלון
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשע – מועד ג – פתרון
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשעא – מועד א – שאלון
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשעא – מועד א – פתרון
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשעא – מועד ב – שאלון
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשעא – מועד ב – פתרון
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשעא – מועד ג – שאלון
סטאז' doc icon יסודות הביקורת ב – סמסטר ב – תשעא – מועד ג – פתרון

 

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחנים בביקורת של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה – מכון לב

סטאז' doc icon ביקורת מתקדמת – ענפים, סמסטר א, ביניים 4, מועד א, 13-4-10
סטאז' doc icon ביקורת מתקדמת – ענפים – פתרון, סמסטר א, ביניים 4, מועד א, 13-4-10
סטאז' doc icon ביקורת ענפים וביקורת מתקדמת א, סמסטר א, מועד א, 12.5.2011
סטאז' doc icon ביקורת ענפים וביקורת מתקדמת א, סמסטר א, מועד ג, 10.7.2011
סטאז' doc icon ביקורת מתקדמת א – מועד ב – חלק א – שנה"ש תשע"א מכון לב – שאלון
סטאז' doc icon ביקורת מתקדמת א – מועד ב – חלק ב – שנה"ש תשע"א מכון לב – שאלון
סטאז' doc icon ביקורת מתקדמת א – מועד ב  – שנה"ש תשע"א מכון לב – פתרון
סטאז' doc icon שאלון ביקורת מתקדמת, תשעא, סמסטר ב, מועד ג
סטאז' doc icon שאלון ביקורת מתקדמת, תשעא, סמסטר ב, מועד א, ורסיה 2, 27.9.2011
סטאז' doc icon מבחן ופתרון בביקורת חשבונות מתקדמת, תשעא, סמסטר ב, מועד ב, 25.10.2011
staj docx icon מבחן ופתרון בביקורת מתקדמת ובעיות ביקורת מיוחדות, סמסטר ב, מועד ב, 24.9.2012
staj docx icon מבחן ופתרון ביקורת מתקדמת א' – סמסטר א' מועד א' 19.04.2012
staj docx icon מבחן ופתרון ביקורת מתקדמת א' – סמסטר א' מועד ב' 17.05.2012

 

מפריד מודעות דרושים מתמחים

מבחני מועצה בביקורת חשבונות

להלן מבחני מועצה ביסודות הביקורת, בחינות מועצה בביקורת חשבונות מתקדמת (ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות) מהשנים האחרונות:

staj pdf icon אוסף שאלות ופתרונות מבחינות מועצה 2006-2008
סטאז' doc icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – חורף 2001
סטאז' doc icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – קיץ 2001
סטאז' doc icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – חורף 2002
סטאז' doc icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – קיץ 2002
סטאז' doc icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – חורף 2003
סטאז' doc icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – קיץ 2003
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – חורף 2004
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – קיץ 2006
סטאז' tif icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – חורף 2007
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – חורף 2008
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – קיץ 2008
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – חורף 2009
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – קיץ 2009
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – קיץ 2010
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – חורף 2010
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – חורף 2011
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון בביקורת מתקדמת – קיץ 2011
staj pdf icon בחינת מועצה בביקורת מתקדמת – קיץ 2012
יסודות הביקורת
סטאז' doc icon בחינת מועצה ופתרון ביסודות הביקורת – קיץ 2003
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון ביסודות הביקורת – חורף 2008
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון ביסודות הביקורת – חורף 2009
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון ביסודות הביקורת – קיץ 2009
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון ביסודות הביקורת – אביב 2010
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון ביסודות הביקורת – סתיו 2011
staj pdf icon בחינת מועצה ופתרון ביסודות הביקורת – אביב 2011
staj pdf icon בחינת מועצה ביסודות הביקורת – סתיו 2012
סטאז' doc icon
Share

22 תגובות ל: "מבחנים בביקורת חשבונות" (הוספת תגובה / נושא חדש לדיון)

  • הילה אומר/ת:
  • לי אומר/ת:
    • מנהלת המאגר אומר/ת: